Usługi elektryczne

podpinanie kabli

Świadczymy kompleksowe usługi elektryczne. Wykonujemy projekt, montaż oraz odbiór instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. Przeprowadzanie pomiarów i sporządzanie stosownych dokumentów powinno się powierzyć doświadczonym specjalistom, a takich znajdziesz w naszej firmie. Zlecając to zadanie nam, możesz mieć pewność, że zostanie ono wykonane z najwyższą starannością. Dokładnie sprawdzamy daną instalację elektryczną i w razie wykrycia nieprawidłowości, wykonujemy dodatkowe pomiary lub jeśli jest taka konieczność – zlecamy przeprowadzenie prac naprawczych. Podczas projektowania i montażu instalacji elektrycznych proponujemy sprawdzone przez nas rozwiązania, a także służymy pomocą w wyborze odpowiedniego osprzętu elektrycznego.

Na czym polega odbiór instalacji elektrycznych?

Odbiór instalacji elektrycznych ma na celu weryfikację poprawności wykonania danej instalacji oraz jej zgodności z projektem. Podczas odbioru wykonujemy m.in.:

  • pomiary rezystancji izolacji przewodów;
  • pomiary ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych;
  • pomiary uziemienia;
  • badanie wyłącznika różnicowoprądowego.

Ponadto, sprawdzamy poprawność rozmieszczenia instalacji w poszczególnych pomieszczeniach. Potwierdzamy zgodność rozmieszczenia punktów elektrycznych z układem uwzględnionym w projekcie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu weryfikacji przekazujemy klientom pełen komplet dokumentacji zawierający protokoły, badania oraz wszelkie informacje na temat jakości materiałów i urządzeń wykorzystanych podczas montażu instalacji. Sporządzony przez nas protokół odbioru instalacji należy złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.