Wyburzenia ścian nośnych – Katowice

W ramach świadczonych przez nas usług remontowo-budowlanych przeprowadzamy wyburzenia ścian nośnych. Wykonujemy je zgodnie z przygotowanym projektem przebudowy. Wyburzane ściany nośne zastępujemy konstrukcją wspierającą, tzw. podciągiem. Są to specjalne belki ze stali, drewna lub żelbetu. W zależności od szerokości wyburzenia stosujemy jedną lub kilka belek, a także, jeśli to konieczne, dodatkowe filary.

Usługi te świadczymy na terenie Katowic, a skorzystać z nich mogą zarówno klienci indywidualni, jak i deweloperzy.

Czy wyburzenie ścian nośnych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

W odróżnieniu od ścianek działowych, zasady wyburzania ścian nośnych uregulowane są przepisami, według których czynność ta wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyburzenie ścianek działowych w obrębie jednego lokalu nie kwalifikuje się jako przebudowa obiektu budowlanego, ponieważ nie zmienia to rzeczywistych parametrów użytkowych lub technicznych całości budynku – nie ma wpływu na jego kubaturę, wysokość, długość, szerokość czy liczbę kondygnacji, dlatego czynność ta nie wymaga pozwolenia. Natomiast ściany nośne odgrywają bardzo ważną rolę w konstrukcji całego budynku. Są elementem, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń z wyższych pięter budynku na jego fundamenty. Wyburzenie ściany może zaburzyć stabilność obiektu, a w najgorszym przypadku spowodować jego częściowe zawalenie. Osoby wykwalifikowane w tym zakresie sprawdzają położenie danej ściany i określają istniejące ryzyko wystąpienia komplikacji po jej częściowym bądź całościowym usunięciu. Jeśli w żaden sposób nie wpłynie to na konstrukcję budynku, ściana może zostać usunięta.